وبلاگ دنیای تکنولوژی

Aminzadeh.org Lab

ریشه در آسمان

امشب باران از زمین می بارد و درخت ها ریشه در آسمان دارند . ابرها بر قلب ها نشسته اند و زمین تنها جاییست که سکوت را میشکند . امشب هوای دلم ریشه در آسمان دارد . صدای آسمان از لا به لای برگ ها شنیده می شود و قلبم همچنان بر سیاهی شب لبخند میزند

پر قدرت ایستاده ام

پر قدرت ایستاده ام

میخواهم تشکر کنم . از معلمی که مرا به خاطر دو خط مشق فراموش شده ، با شلنگ در میان کلاس تشویقم کرد . از معلم هایی که به جای ادب ، نقل دهانشان فحش بود . از مدرسه ای که شخصیت دانش آموز را در موی شماره ی 8 میدید . از دوستانی که تمسخر دیگران ، بازی های کودکانه شان بود . از بعضی اقوامم که آرزوی زمین خوردنم را داشتند . از ( ... ) بی احساسم که هیچ وقت موفقیت هایم را ندیدند . از کسانی که اگر تمام میز را پر از گل کنی ، فقط پرواز مگس ها را می بینند . از ( ... ) که دسترنج سه ماه ابتکارم را در یک چشم به هم زدن شکست . از تمام کسانی که با تکبرشان ذوق مرا کور میکردند . از تمام کسانی که خدا را فقط بر روی جانماز یافتند . از آن روحانی که در ورودی مسجد ، دست پیرمرد نابینا را رها کرد تا به رکوع امام جماعت برسد ، اما نفهمید پیرمرد طوری زمین خورد که تا 100 رکوع دیگر بلند نشد . از کسانی که همیشه آرزوی شکست مرا داشتند و نمکدانشان همیشه آماده ی ریختن نمک بر روی زخم هایی بود که هدیه ی گرانبهای خودشان بود

رفتارهای شما باعث شد بیشتر به تکاپو بی افتم تا واقعیت زندگی را پیدا کنم . تشکر می کنم چون همه ی شما باعث شدین پر قدرت تر بیاستم

 

 

برگرد به آینده

برگرد به آینده

هرگاه دلت هوای کودکی ات را می کند همنشین کودکان شو . آنها بهتر از هر کسی میتوانند آن دوران بی دغدغه را برایت تداعی کنند . اگه میدانستی در چشم کودکان چه میگذرد ، دیگر هوای بزرگ شدن به سرت نمیزد . برگرد به آینده ، این تنها راه خروج از تاریکیست . آینده ی ما در گذشته پنهان شده است . قدم هایت را آهسته بردار ، شاید بیش از حد بزرگ شدی . دو قدم دیگر مانده تا انتهای راه . تا دیر نشده برگرد به آینده ، که پس از این دو قدم دیگر راه برگشتی نیست

چشم ها نابینا می شود

چشم ها نابینا می شود

برای اعداد فرمول وجود دارد . آیا برای احساس انسان ها هم فرمولی هست ؟ زمانیکه جواب محبت کنایه باشد ، از کدام فرمول می توان فهمید نتیجه چیست ؟ نمیدانم چرا در این کشور هر چه میگذرد روح انسان ها از انسان بودن فاصله میگیرد ! چشم ها نابینا می شود و چیزی جز نفع شخصی دیده نمی شود . زمانیکه پول ، ارزشش بالاترازعدالت باشد ، دنبال انسانیت نگرد . وقتی 18 ساله بودم دوره ی زیباتری بود . به یاد دارم مردم آن دوره جواب محبت را با لبخند و تشکر میدادند نه با طعنه و کنایه . همینقدر میدانم کسانی که قدر محبت را ندانند ، روزی آنرا از دست خواهند داد

 

هر کدام یک طبعی دارند

هر کدام یک طبعی دارند

آبی و قرمز هر دو رنگ هستند اما قرار نیست شبیه به من هم باشند . هر کدام یک طبعی دارند . طبع آبی سرد بودن و طبع قرمز گرم بودن است . نه آبی مقصر است نه قرمز . هر دو رنگ هستند و هر کدام در جایی مفید خواهند بود اما لزومی ندارد در کنار هم باشند . آبی می تواند آسمان را زیبا کند و قرمز می تواند قلب های زمینی را گرم کند . نه رنگ آبی رنگ زشتی است و نه رنگ قرمز رنگ بدی . بگذارید آبی به آسمان برود و قرمز در دل ها بماند . ترکیب این دو رنگ با هم طوفانی به پا می کند که دیگر نه آسمانی آبی باقی خواهد ماند ، نه زمینی با قلب های گرم . عاقلانه تر به رابطه هایمان نگاه کنیم

 

No Internet Connection